Wróć
Siedziba
01

Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY
LS Technics Sp. z o.o.
Ul. Centralna 5
42-625 Ożarowice

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229,
NIP 645-10-02-139.
Wysokość kapitału zakładowego 15.813.840,00PLN

02

Napisz do nas

01
Twoje
dane
02
Twoja
wiadomość
Załącz plik