Wróć
COURSE
COURSE
Szkolenie personelu lotniczego – PL.147.015
Type of course
B2
Teoretyczne
Duration
29 dni
172,8 godzin
Language
j. polski lub j. angielski
Number of Participants
10-28
Price
Na życzenie

O szkoleniu

  • Kurs jest zgodny z wymogami EASA Part -66 dodatek III.
  • “Szkolenie na typ statku powietrznego i standard egzaminacyjny” dla licencji kategorii B 1.1
  • Szkolenie w szczegółowy sposób opisuje systemy, struktury, działanie, obsługę techniczną, naprawy oraz wykrywanie i usuwanie usterek zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną

Wymagania wstępne

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu statków powietrznych z silnikami turbinowymi. Kandydat musi także posiadać znajomość j. angielskiego oraz j. polskiego w stopniu pozwalającym na efektywną komunikację oraz czytanie i rozumienie treści dokumentacji szkoleniowej oraz danych obsługowych wykorzystywanych w trakcie szkolenia teoretycznego.

Dla kogo?

Personel techniczny związany z obsługą statku powietrznego lub inżyniering.

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru.

For more details please contact us